VÅREN 2018

SKARA

SÖNDAGAR

15 V.NYBÖRJARKURS
18:10 - 19:40
Start: 13/1 2019

TORSDAGAR

FORTSÄTTNIGS KLASS
Torsdagar 18:00 - 20:00
Terminstart: 17/1 2019

SKÖVDE

MÅNDAGAR

15 V.NYBÖRJARKURS
17:20 - 18:50
Start: 14/1 2019

FORTSÄTTNIGS KLASS
19:00 - 20:30
Terminstart: 14/1 2019

ONSDAGAR

FORTSÄTTNIGS KLASS
17:20 - 18:50
Terminstart: 16/1 2019

15 V.NYBÖRJARKURS
19:00 - 20:30
Start: 16/1 2019

www.skovdeyogacentrum.se

LUNDSBRUNN

TISDAGAR

FORTS/NYBÖRJKLASS
18:0 - 19:30
Terminstart: 15/1 2019

VARFÖR IYENGAR YOGA?


Det finns många yogaformer, Iyengar Yoga tillhör familjen Hatha yoga. Hatha yoga är den vanligaste formen av yoga i Sverige och är ett samlingsnamn för alla former av fysisk yoga d.v.s där vi arbetar med att öka medvetenhet genom fysiska yogaställningarna eller asanas som det också kallas.

I Iyengar yoga betonar vi kroppens linjering och symmetri i de olika övningarna. Läs mer om detta nedan. Iyengar yoga är precist med detaljerade instruktioner om hur du ska flytta din kropp med hjälp av full närvaro och medvetenhet vid varje rörelse. Precis som linjeringen i kroppen är viktig så är det även viktigt att ge tid till att orientera dig själv och din kropp i positionerna. Tid till att veta vad det är du gör, var du bör anstränga och var du behöver och mjukna upp och slappna av.

Stöd eller redskap använder vi oss av mycket i Iyengar Yoga. Dessa finns till av olika anledningar: för att hitta linjeringen och hjälpa oss att hålla en position längre och så fördjupa kunskap om positionen, vår kropp är begränsad och utan stöd så går det helt enkelt inte att utöva positionen eller så utövas den fel och kroppen belstas fel och kan skadas om inte redskapet används, för att kunna vila i positioner för att låta kroppen slappna av i, ge in, till positionen och utan stöd blir det för ansträngt.


BKS IYENGAR BKS Iyengar föddes 1918 i Indien och han har dedikerat sitt liv åt att sprida kunskapen om yoga runt om i hela världen. Han har undervisat yoga sedan 1936, då han var 18 år. Hans målsättning har varit att visa att alla kan träna yoga oavsett ålder, kön eller nationalitet. Iyengar yoga är en av de mest utbredda formerna av yoga i världen - den finns i 47 länder.

Anledningen till att vi betonar linjering:

Linjering används för att beskriva den exakta placeringen av kroppen i varje position. Rätt linjering ökar den terapeutiska effekten av positionen samt att det är det säkraste sättet att utföra positionen på. VARFÖR ÄR DET SÄKRAST? Korrekt linjering innebär att man placerar sin benstuktur precist över eller under varandra för att minska risken för slitage på leder samt för optimal stabilitet. Utan förståelse av korrekt linjering blir ofta effekten att man istället använder sina muskler och “sliter och drar” i kroppen för att hitta positionen, man tappar balans och leder tar stryk.

Vidare så har vi människor en tendens att överarbeta våra smidiga områden i kroppen samt att endast förlita oss på våra bättre utvecklade muskler. Detta innebär att UTAN LINJERING så arbetar vi inte med hela kroppen, vi överarbetar våra smidiga områden och jobbar mindre med våra stelare områden. Detta förstärker dålig kroppshållning och skapar obalans i kroppen. Korrekt linjering stärker de svagare delarna av kroppen samt att de även sträcker och förlänger våra stelare delar. När vi har bättre förståelse av god linjering i kroppen så behöver vi inte använda våra muskler lika mycket och vi kan lättare slappna av i positionen.

Detta är en stor anledning till varför utövare inom Iyengra Yoga tar hjälp av diverse hjälpmedel, såsom bälten, klossar, stolar, rep m.m.

Resultatet blir ett mer harmoniskt och terapeutiskt arbete för kroppen och vi utvecklar balans och en mer hälsosam förståelse av vad en god kroppshållning är.